Sabtu, 29 Maret 2014

Gelaran Operasi Trikora Pembebasan Irian Barat

TRIKORA AURI - TNI AU
Enlarge this image Click to see fullsizeEnlarge this image Click to see fullsizeEnlarge this image Click to see fullsizeEnlarge this image Click to see fullsizeEnlarge this image Click to see fullsizeEnlarge this image Click to see fullsizeEnlarge this image Click to see fullsizeEnlarge this image Click to see fullsizeEnlarge this image Click to see fullsize

MIG 19


MIG 21


MI-4 Heli angkut personel


Sebuah truk masuk ke dalam helikopter MI-6


Bomber TU-16 Badger AURI


Ilyushin IL-28 Beagle AURI


Missile SA-2 AURI


P-51 Mustang AURI


Pesawat Firefly Koninklijke Marine di Sorong


Bomber B-25


B-25 TNI-AU (AURI) Low Pass


Bomber B-26 AURI


TU-16


GannetMig-17 AURI


SA-2 AURI


TU-16 dan Crew AURI


F-86 Sabre AURI


Antonov An-12B


C-130 Hercules


F-86 Sabre AURIMymil.